МАТ02101-II-3б6ҮХ_1 3 ба 6- аар үржүүлэх хуваах copy 1

МАТЕМАТИК 2-р анги \судлагдахууны баг\
Багийн ахлагч С.Болормаа \УБ 23-р сургууль\
Багийн гишүүд Б.Долгорсүрэн \ УБ ИЦС\
                             Ч.Даваасүрэн \ УБ ИЦС\
                              С.Наранцэцэг \ УБ ИЦС\
                              Ш.Отгондэлгэр \ УБ ИЦС\
                             О.Мэндсайхан \ УБ ИЦС\
                             Б.Уранцэцэг \ УБ ИЦС\
                             М.Нарангэрэл \УБ 12-р сургууль\
                             У.Даваасүрэн \УБ 28-р сургууль\
                             Т.Тунгалаг  \УБ 33-р сургууль\
                             Ж.Оюунцэцэг \УБ 119-р сургууль\
                             Д.Дэнсмаа \УБ 119-р сургууль\
                             Х.Алтанцэцэг \УБ 123-р сургууль\
                            Б.Отгонжаргал  \Архангай 1-р сургууль\
                             Ш.Уянга     \Хэнтий Биндэр\
                            Т.Гангаамаа \Орхон 1-р сургууль\