МХЛ02101-ТМБС-1 Талархал, мэндчилгээ бичиж суръя.

МОНГОЛ ХЭЛ 2-р анги судлагдахууны баг 

                 Багийн ахлагч:   А.Норжинлхам  / УБ 23-р сургууль /

                 Багийн гишүүд:  Д.Содгэрэл / УБ 23-р сургууль /  

                                                Ц.Эрдэнэчимэг  / УБ ИЦ 2-р сургууль /

                                                З.Долгормаа  / Орхон 8-р сургууль /

                                                Э.Пүрэвжаргал / 28-р сургууль /

                                               Б.Цэрэндолгор  / УБ 12-р сургууль /

                                               Б.Чанцалдулам  / УБ 119-р сургууль /

                                               Б.Үүрцайх  / УБ 118-р сургууль /

                                               Т.Баттуяа  / Хэнтий Биндэр /

                                              Л.Ганцэцэг  / УБ 33-р сургууль /

                                              Х.Дэлгэржаргал  / УБ 123-р сургууль /

                                             Д.Нарантуяа  / УБ 12-р сургууль /